Insane
128 x 128 OT735i
128 x 160 OT556, OT565, OT756